twitter
www.osdm.info
rss

.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
14 feb

Amila Kurtović je dobila diplomu na Međunaradnoj likovnoj izložbi koju je organizovao “Dečji likovni centar” iz Skoplja.  

14 feb

 

14 feb

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript  

14 feb

Kontakt: o20/316360 Email: osdesankam@gmail.com Sajt: www.osdm.info Vildana Ćurkić – direktor Denisa Curić – zamjenik direktora – denisacuric@gmail.com    

13 feb

Prva nagrada – Šejla Delić V-3 Treća nagrada – Dženan Medović – V-1 Učenica OŠ “Desanka Maksimović” iz Novog Pazara Šejla Delić osvojila je prvu nagradu na Međunarodnom konkursu za najbolju pjesmu u regionu, koju dodjeljuje časopis “Avlija” iz Rožaja. Nа trećem međunаrodnom konkursu/nаtječаju zа nаjbolju neobjаvljenu priču i pjesmu u regionu zа 2013. godinu nа bosаnskom, srpskom, hrvаtskom i crnogorskom jeziku koji je rаspisаlа redаkcijа čаsopisа zа kulturu, književnost i društvene teme “Avlijа” koji izlаzi u Rožаjаmа,... 

13 feb

Kontakt: 020/314062 Email: osdesankam@gmail.com Sajt: www.osdm.info Trtovac Zina – pedagog Trtovac-Hoćanin Tamera – psiholog Ajtana Abdurahmanović – logoped Nokić Jasmina- bibliotekar      

13 feb

 

13 feb

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА  

12 feb

РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ФИЗИКЕ 6. RAZRED РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ФИЗИКЕ 7. RAZRED РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ФИЗИКЕ 8. RAZRED  

6 feb

Hasim Ibrahimović – sekretar 020/316-361, osdesankam@gmail.com Anis Šabotić – šef računovodstva 020/316-361, osdesankam@gmail.com Edita Smajović – administrativni radnik 020/316-361, osdesankam@gmail.com