twitter
www.osdm.info
rss

.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
16 jan

Takmičenja se organizuju na sledećim nivoima: školskom, opštinskom, okružnom/gradskom/međuokružnom(regionalnom), republičkom i međunarodnom. Posebno naglašavamo da je školsko takmičenje obavezni nivo, izuzev kad je broj prijavljenih učenika manji od pet, kako se učenici nebi diskvalifikovali sa narednog nivoa takmičenja. Pravilnikom je predviđeno da učenik može učestvovati na takmičenju iz najviše dva nastavna predmeta i jednog vannastavnog oblika ili iz jednog nastavnog predmeta i dva vannastavna oblika obrazovno-vaspitnog rada, osim ako se učenik takmiči iz oblasti umetnosti... 

Komentari isključeni za Kalendar takmičenja 2016 |
13 feb

 

Komentari isključeni za Kalendar obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2019/20. godinu |