twitter
www.osdm.info
rss

.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
25 mar

  Koraci u izvođenju online nastave.    

Komentari isključeni za RASPORED ČASOVA ZA VREME VANREDNOG STANJA |
10 mar

SEDMI RAZRED: VII OSMI RAZRED: VIII  

Komentari isključeni za REZULTATI SA OPŠTINSKOG TAKMIČENJA IZ GEOGRAFIJE 2019 |
11 mar

SEDMI RAZRED: VII OSMI RAZRED: VIII  

Komentari isključeni za REZULTATI SA OPŠTINSKOG TAKMIČENJA IZ GEOGRAFIJE 2018 |
16 jan

Takmičenja se organizuju na sledećim nivoima: školskom, opštinskom, okružnom/gradskom/međuokružnom(regionalnom), republičkom i međunarodnom. Posebno naglašavamo da je školsko takmičenje obavezni nivo, izuzev kad je broj prijavljenih učenika manji od pet, kako se učenici nebi diskvalifikovali sa narednog nivoa takmičenja. Pravilnikom je predviđeno da učenik može učestvovati na takmičenju iz najviše dva nastavna predmeta i jednog vannastavnog oblika ili iz jednog nastavnog predmeta i dva vannastavna oblika obrazovno-vaspitnog rada, osim ako se učenik takmiči iz oblasti umetnosti... 

Komentari isključeni za Kalendar takmičenja 2016 |
21 aug

Nova školska godina za učenike počinje u utorak, 1. septembra. I smena počinje od 7:30 časova, a važi za učenike drugog,četvrtog,šestog i osmog razreda. II smena počinje od 13:45 časova, a važi za učenike prvog,trećeg,petog i sedmog razreda. Što znači da su parni razredi I smena, a neparni II smena.  

Komentari isključeni za Raspored smena za učenike OŠ “Desanka Maksimović” |
19 mar

Nakon prvog, koji je izašao školske 2013/14.godine, ovo je već drugi, nadamo se tradicionalni, broj školskog časopisa vjerskog karaktera koji izdaju polaznici islamske vjerske pouke u OŠ “Desanka Maksimović” u Novom Pazaru. Kao rezultat kolektivnog rada učenika-polaznika vjerske nastave u školskoj 2014/15. godini i uz stručnu pomoć vjeroučitelja Fatiha Hadžića, nastali su radovi ovog drugog broja zbornika. Vjeroučitelj je odabrao teme radova u skladu sa nastavnim planom i programom izvođenja vjerske nastave u školi i istovremeno vršio ulogu mentora tokom pisanja radova od... 

Komentari isključeni za Izašao je drugi broj zbornika radova učenika naše škole |
16 mar

Rezultati po razredima: V-RAZRED VI-RAZRED VII-RAZRED VIII-RAZRED  

Komentari isključeni za Rezultati sa opštinskog takmičenja iz biologije – 2015 |
15 mar

Rezultati sa opštinskog takmičenja po razredima: Šesti razred Sedmi razred Osmi razred Kompletni rezultati sa okružnog takmičenja: Okružno-rezultati Našu školu su predstavljali sledeći učenici: Amar Crnišanin, Emina Dupljak, Ilda Đukić, Ali Krkmišević i Hamza Kolašinac (Hamza Kolašinac je i ove godine imao odlične rezultate) (Zajednička slika nastavnika fizike sa okružnog takmičenja u Baljevcu)  

Komentari isključeni za Rezultati iz fizike sa opštinskog i okružnog takmičenja – 2015 |
15 mar

Pogledajte spisak učenika koji idu na okružno takmičenje iz matematike: SPISAK-MATEMATIKA  

Komentari isključeni za Spisak učenika koji idu na okružno takmičenje iz matematike – 2015 |
18 jun

Izašao je drugi broj lista “OSNOVAC” učenika OŠ “Desanka Maksimović” – Novi Pazar.  

Komentari isključeni za Izašao je drugi broj lista “OSNOVAC” |