twitter
www.osdm.info
rss

.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
24 mar

Informacija za roditelje u vezi sa eZakazivanjem termina za upis i testiranje deteta u OŠ

I ove godine roditelji / drugi zakonski zastupnici koji su građani Republike Srbije mogu elektronskim putem da zakažu na Portalu eUprava termin za upis i testiranje deteta u osnovnu školu pokretanjem usluge eZakazivanje termina za upis i testiranje deteta u OŠ.
Potrebno je da:
– Budete registrovan korisnik, odnosno imate kreiran nalog na državnom portalu za elektronsku identifikaciju eID.gov.rs
– Pokrenete uslugu na Portalu eUprava (Usluge → Obrazovanje → eZakazivanje termina u OŠ)
– Zakažete termin u školi kojoj Vaše dete teritorijalno pripada
Prilikom upisa nije potrebno da prilažete dokumenta, jer će ih škola pribaviti po službenoj dužnosti, i to:
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Uverenje o prebivalištu
– Uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa
– Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu – lekarsko uverenje*
* Izuzetak je samo lekarsko uverenje ukoliko ste pregled obavili kod privatnog lekara.
ZAKAZIVANJE PUTEM MEJLA ILI KONTAKT OSOBE
Obaveštavamo roditelje/zakonskog staratelja dece koja su stasala za upis u prvi razred osnovne škole za školsku 2021/2022.godinu, od 24. 03. 2021. godine biće vam omogućeno da i elektronskim putem e-maila [email protected] iskažete interesovanje za upis deteta u OŠ “Desanka Maksimović”,i na taj način ćete biti kontaktirani o terminu za upis i testiranje od strane školskog psihologa.
Podatke možete takođe dostaviti i na broj telefona:063-7727-347.Kontakt osoba je učiteljica Zinaida Abdagić od 15h-18h.
Podaci koje treba dostaviti putem e-maila ili kontakt osobe su:

1. Ime i prezime roditelja
2. JMBG-roditelja
3. Kontakt: e-mail i broj telefona
4. Ime i prezime deteta
5. JMBG-deteta
6.Jezik nastave

Testiranje počinje od 1. aprila 2021. godine.

Pedagoško-psihološka služba

Komentari isključeni za UPIS U PRVI RAZRED