twitter
www.osdm.info
rss

.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
30 mar

Na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja, koja je stupila na snagu 16. marta 2020. godine, od 17.03.2020. godine, pa do opoziva mera na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja, radi obezbeđivanja minimuma radnog proces donosim sledeću odluku:
Školska zgrada biće otvorena u periodu od 9 – 12 časova.
Zaposleni – delimično ili u potpunosti rade od kuće, dužni su da budu za vreme radnog vremena dostupni telefonski, odnosno putem e-maila (odgovor na zahtev upućen e-mailom mora se dostaviti u roku ne dužem od 24 sata). Važeći su telefonski brojevi i e-mail adrese dostupne u telefonskom imeniku.
Uprava Škole: direktor, stručna služba, sekretar i šef računovodstva, moraju biti dostupni i na raspolaganju u svakom trenutku.

 

Za direktora:
Curić Denisa

Komentari isključeni za ODLUKA O RADNOM VREMENU ZA VREME VANREDNOG STANJA